תרומות

תרומות מוכרות לצורכי מס בארה"ב ובקנדה ניתן להעביר דרך 'קרן נאמן'.
תרומות מאירופה או מאוסטליה – נא ליצור קשר.

תרומות מישראל

תרומות בצ'ק זכאיות לניכוי מס

על שם:
"העמותה לפיתוח קהילת נווה"

כתובת:
מושב נווה,
דואר נע הנגב 8548500

תרומות מישראל בהעברה בנקאית זכאיות לניכוי מס

בנק:
מזרחי טפחות (20)

סניף:
428

חשבון:
625536

מספר זה"ב
IL25 0204 2800 000 0625 536

תרומות מארה"ב

תרומות בצ'ק זכאיות לניכוי מס

על שם:
Central Fund of Israel
For: MOSHAV NAVEH

כתובת:
Central Fund of Israel
C/o Jmark Interiors Inc.
461 Central Avenue
Cedarhurst, NY 11516

בקרוב…

תרומות מבריטניה

תרומות מקנדה