הקמת רפת

תושבי חלוצה החרוצים אינם נחים על זרי הדפנה של שדות המוריקים וחממות הפוריות.  בחתירתם למימוש החזון הציוני להפרחת הנגב, האגודה החקלאית השיתופית בחלוצה משיקה בימים אלו פרויקט גדול להקמת רפת. הרפת אשר מתוכננת לכלול 1,000 פרות חולבות צפויה להניב תשואה של 10 מיליון ליטר חלב בשנה.  אין ספק שמדובר ביעד שאפתני, שכן אף רפת בישראל לא הפיקה 10 מיליון ליטר חלב בשנת הפעילות הראשונה.

כחלק מהעשייה החלוצית למימוש חזון הפרחת הנגב, האגודה החקלאית משיקה בימים אלו פרויקט גדול להקמת רפת. הרפת מתוכננת לכלול 1,000 פרות חולבות וצפויה להניב תשואה של 10 מיליון ליטר חלב בשנה. אין ספק שמדובר ביעד שאפתני, שכן אף רפת בישראל לא הפיקה 10 מיליון ליטר חלב בשנת הפעילות הראשונה.

בשמונה השנים האחרונות האגודה עסוקה בהקמת החקלאות. בתחום הגד"ש האגודה מגדלת תפו"א, תפו"א אורגני, גזר, גזר אורגני, בוטנים ובטטות. בשנה האחרונה האגודה נכנסה לתחום המטעים, בשנה שעברה האגודה נטעה כ 150 דונם מטע לימון.

בנוסף יש 160 דונם חממות בהם מגדלים גידולי עלים ירוקים בכשרות מהודרת. האגודה מעוניינות להרחיב את הגידולים בעוד 250 דונם אבוקדו ולכן בשנה הקרובה האגודה נוטעת 100 דונם ראשונים.

האגודה שואפת להקים חקלאות גדולה ורצינית עם חדשנות ואיכות מאוד גבוהה.

בשנה הקרובה האגודה נכנסת לפרוייקט גדול מאוד של הקמת רפת של 1,000 פרות, הרפת תניב 10 מיליון ליטר חלב בשנה. מדובר בהישג גדול מאוד, מעולם בישראל לא הייתה רפת שמהיום הראשון תחלוב 10 מיליון ליטר. (רפתות חלבו קודם מיליון אחרי זה 2 וכו').

הרפת שתקום תהיה חדשנית מאוד והיא מתוכננת לקליטה של החדשנות העתידית בתחום.
הרפת תפרנס כ 12 משפחות מהיישוב ומהאזור.  בנוסף הרפת מסוגלת להצמיח את האזור בצורה מאוד חזקה

 

עלות הקמת הרפת:

  • שלוש סככות לפרות חולבות – 16,500,000 ₪
  • שתי סככות לפרות היבשות – 2,200,000 ₪
  • מכון חליבה (מכון רוטורי המאפשר חליבה של 60 פרות במקביל) – 8,200,000 ₪
  • מרכז מזון – 4,000,000 ₪
  • תשתיות  – 3,500,000 ₪
  • הקמת עדר – 11,500,000 ₪

סה"כ: 45,900,000 ש"ח.