מטעים

על אף החקלאות המלבלבת והפורחת בחלוצה, לא הכל ירוק לאורך השנה והפרחת שממת הנגב אינה משימה קלה. האקלים המדברי והיבש מצריך תכנון אסטרטגי מוקפד של נטיעת גידולים טרופים אשר יוכלו להניב ולשגשג בחום השורר באזורנו חודשים רבים בשנה. כך למרות תנאי האקלים הקשים נוכל להמשיך וליצור סביבה חקלאית צומחת ומתפתחת שתהווה מוקד תעסוקה ומופת של עשייה ציונית. לאור זאת, ולאחר בחינה מדוקדקת קבענו את מטרתנו בנטיעת שני מטעים של גידולים טרופים:  אבוקדו ובננות.

לחשיבה אסטרטגית זו מגוון יתרונות. עקב מזג האוויר הייחודי בחלוצה פירות המטעים צפויים להבשיל ולהגיע לשווקים ממש בתחילת העונה ובכך יעניקו לנו יתרון כלכלי משמעותי. כמו כן, שלא כמו שדות הירקות, מטעי הפירות פגיעים פחות למפגעים חקלאים לא צפויים, והחזר ההשקעה בהם אינו נתון לתנודות שוק משמעותיות. דבר זה צפוי להעניק לנו ביטחון כלכלי ותעסוקתי. בנוסף לכל אלו, נטיעת מטעים לאורך הגבול תסייע בעצירת החול המגיע ממצרים דבר אשר שיאפשר לנו להתרחב. בנוסף, העצים אשר יקיפו את היישוב המבודד שלנו יסתירו אותו ויהפכו אותו חשוף פחות לגורמים עוינים כגון דאע"ש ושאר קבוצות טרור אשר נמצאות ממש מעבר לגבול.

אנו רואים בנטיעת המטעים יתרונות רבים גם בהיבט הקהילתי וחברתי. אין כל ספק שמטעי הפירות יחזקו את הקהילה החלוצית שלנו ויתרמו לביטחוננו בכך שנקלוט חקלאים חדשים, נרחיב את מעגל התעסוקה ונגדיל את מספר חברי הקהילה ותושבי היישוב.

אנו פונים אליכם בבקשה לתמיכתכם בעוד אנו עמלים על הפרחת השממה והגשמת החזון הציוני של הפיכת המדבר לגן עדן שופע בפירות הארץ הגדלים בידיהם של מתיישבי חלוצה אוהבי ישראל ואדמתה.

עלויות:

  • העלות המוערכת של נטיעת מטע בננות עומדת על 20,000 ש"ח לדונם והעלות למטע אבוקדו הינה 14,000 ש"ח לדונם.
  • על מנת להקים מטעים בעלי כדאיות ויציבות כלכלית כוונתנו לנטוע מטע בננות שגודלו לפחות 200 דונם ומטע אבוקדו שגודלו לפחות 250 דונם. לכך נדרשת השקעה כוללת של 4 מיליון ש"ח עבור מטע בננות ו-3.5 מיליון ש"ח בהתאמה.
  • לאור פניותינו, משרד החקלאות הסכים לממן 20% ואנו יכולים לממן בעצמנו 20% נוספים.
  • כעת אנו מחפשים שותפים נדיבים המאמינים בחזון הציוני להתיישבות הארץ שיסייעו לנו להפריח את השממה, ויוכלו לממן את ה-60% הנותרים: 2.4 מיליון ש"ח למטע הבננות ו-2.1 מיליון ש"ח למטע האבוקדו.